Skip to content

Historia

Vuonna 1954 Laukaaseen perustettiin Laukaan reserviupseerit ry. Muutamia vuosia myöhemmin Jyväskylän sotilaspiirin taholta otettiin yhteyttä Laukaan reservialiupseereihin ja ehdotettiin, että tänne perustettaisiin oma aliupseeriyhdistys, jonka toiminta ja tavoitteet olisivat yhtenevät reserviupseerien kanssa.

10.9.1959 Saralinnaan kokoontui 24 asiasta kiinnostunutta aliupseeria sekä sotilaspiirin edustaja Evl. Pentti Rekola. Kokouksen tuloksena päätettiin perustaa oma yhdistys, jonka nimeksi tuli Laukaan reservialiupseerit ry. Kokous oli sikäli hyvin valmisteltu, että yhdistyksen säännöt käsiteltiin ja hyväksyttiin samassa tilaisuudessa. Koska yhdistyksen toimintaan oleellisena osana kuuluivat aseet ja ammunta, säännöt piti hyväksyttää sisäasiainministeriössä. Myönteinen päätös saatiin 10.1.1960 ja yhdistysrekisteriin kirjaaminen 12.2.1960.

Alkuvuosien toiminta oli monipuolista ja vireää. Vuosittain oli useita kerhoiltoja, joihin kutsuttiin ulkopuolisia luennoitsijoita. Tutustumismatkoja tehtiin läheisiin varuskuntiin ja järjestettiin jopa juhliakin.

Kilpailutoiminta eri muodoissa oli kuitenkin hallitseva toimintamuoto. Varsinkin ammunta eli ensimmäisten 10 toimintavuoden aikana kulta-aikaansa. Kilpailuja oli usein paikallisten reserviupseerien ja lähikerhojen kanssa.

Reservialiupseeriliiton nimenmuutoksen yhteydessä yhdistyksellämme oli mahdollisuus muuttaa nimensä. Mahdollisuus käytettiin hyväksi ja niin uudeksi nimeksi tuli Laukaan Reserviläiset ry. Nimenmuutoksen yhteydessä 31.5.1999 uusittiin myös säännöt, joissa ennen piti olla aliupseeri päästäkseen jäseneksi. Uusien sääntöjen mukaan kaikki asepalveluksen suorittaneet olivat sotilasarvoon katsomatta tervetulleita yhdistykseemme. Ensimmäinen naisreserviläinen liittyi joukkoomme 2005.

Yhdistykselle hankittiin oma lippu vuonna 1999. Lippu vihittiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa Laukaan Sarahovissa 10.9.1999. Tilaisuudessa oli mukana yhdistyksen perustajajäseniä, silloiset jäsenet sekä kutsuvieraina lipun hankinnassa tukea antaneet yritykset, yhdistykset sekä yksityiset henkilöt. Lipun naulasivat 15 yhdistyksen jäsentä. Vihkimisen suoritti kirkkoherra Timo Vuojus.

21.3.2019 yhdistyksen säännöt päivitettiin Reserviläisliiton mallisääntöjen mukaisiksi ja varusmiespalveluksen suorittaminen ei ole enää jäseneksi pääsemisen edellytys. Nykyisin jäseneksi voidaan ottaa kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.