Skip to content

Yhdistys

Yhdistys on perustettu vuonna 1959 Laukaan Reservinaliupseerit ry:n nimisenä.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Keski-Suomen Reserviläispiiriin ja valtakunnalliseen Reserviläisliittoon.

Toiminta-alueena on koko Laukaan kunta.

 

Yhdistyksen säännöissä mainittuja tehtäviä ovat:

 

  • Toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
  • Kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
  • Ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa

 

Yhdistyksen jäseniksi voivat hakea kaikki täysi-ikäiset Suomen kansalaiset.